விபரங்கள் தமிழில் பதிவேற்றம் செய்வதற்கு கீழ்காணும் software download செய்து Unicodeல் தட்டச்சு செய்யவும்.

SnoFile NameDownload
1 NHMWriter For XP & 10 Download
2 NHMWriter For Windows 7,8 & 8.1 Download

                                                                                                      
Login

       User Name :
     
     
       Pass Word :
     
    
                          
     
 

                            Technical Support Please Contact : 044-43135656, 9487980888
 
                            Technical Support Please Mail Details : egov@tnhrce.org , chennai@isky.in